Odporúčanie klientov:

"S kurzom u pani Eljeziovej som bola veľmi spokojná. Musím oceniť jej profesionálny a zároveň ľudský prístup. Na tomto kurze som si rozšírila vedomosti v oblasti podvojného účtovníctva.
Zároveň na veľkom množstve príkladov z prexe mi pomohla orientovať sa v účtovmých súvislostiach. Zvlášť sa mi páčilo prepojenie praktických úloch s praxou na PC, konkrétne v programe POHODA.

Kurz mi poskytol to čo som očakávala. Preto ho doporučujem absolvovať každému, kto má záujem venovať sa problematike podvojného účtovníctva.

Ďakujem:) Ing, Janka Dovčiaková

Služby

Vedenie jednoduchého a podvojného účtovníctva

Svoje služby poskytujeme klientovi na základe zmluvy, v ktorej sú dohodnuté všetky podmienky spolupráce. Platby za naše služby účtujeme mesačne. V prípade, že by klient požadoval inú formu platenia, dohoda je možná na základe vzájomnej dohody. Platby účtujeme zálohovo a pri odovzdaní kompletnej agendy je vyčíslená konečne suma za odvedenú prácu. V cene poskytovaných služieb sú zarátané aj konzultácie, ktoré poskytujeme klientovi. V prípade, že by klient potreboval poradenstvo mimo rozsahu dohodnutej v pôvodnej zmluve je možné sa dohodnúť na hodinovej sadzbe. Pracujeme v systéme POHODA.

Mzdy a personalistika

Svoje služby poskytujeme klientovi na základe zmluvy, v ktorej sú dohodnuté všetky podmienky spolupráce. Naša personalistka na základe odovzdaných podkladov od klienta , vyhotoví mzdy a vypracuje všetky výstupy, ktoré klient potrebuje odovzať príslušným úradom. Konzultácie a poradenstvo je poskytnuté klientovi v rámci dohodnutej zmluvy. Platby sa účtujú mesačne. Pracujeme v systéme POHODA.

Cena za služby

Cena za poskytované služby je s každým klientom dohodnutá individuálne, podľa rozsahu účtovníctva a náročnosti.

Poskytnutie individuálnej konzultácie a výučby

Táto služba je určená pre klientov, ktorý potrebujú individuálnú formu vyúčby, poprípade majú otázky v oblastí účtovníctva, ktoré si potrebujú prekonzultovať, doplniť, overiť a potvrdiť. Konzultácie sa poskytujú v priestoroch klienta, alebo v našich priestoroch.
Zobraziť: Poskytnutie individuálnej konzultácie a výučby

Kurzy účtovníctva Bratislava, Účtovné služby Bratislava, Emailová schránka Partner: Andras.sk