Odporúčanie klientov:

"S kurzom u pani Eljeziovej som bola veľmi spokojná. Musím oceniť jej profesionálny a zároveň ľudský prístup. Na tomto kurze som si rozšírila vedomosti v oblasti podvojného účtovníctva.
Zároveň na veľkom množstve príkladov z prexe mi pomohla orientovať sa v účtovmých súvislostiach. Zvlášť sa mi páčilo prepojenie praktických úloch s praxou na PC, konkrétne v programe POHODA.

Kurz mi poskytol to čo som očakávala. Preto ho doporučujem absolvovať každému, kto má záujem venovať sa problematike podvojného účtovníctva.

Ďakujem:) Ing, Janka Dovčiaková

Kurzy

Kurz pre začínajúcich podnikateľov - účtovnícke minimum

Kurz je určený pre začínajúcich podnikateľov a pracovníkov vo firmách ktorý spracovavajú podklady pre účtovníka. Na kurze získate základné vedomosti z účtovníctva a taktiež Vám poskytneme informácie o tom ako sa majú pripravovať účtovné doklady pre ďalšie spracovanie.
Zobraziť: kurz pre začínajúcich podnikateľov - účtovnícke minimum

Kurz jednoduchého účtovníctva a závierka v jednoduchom účtovníctve

Kurz odporúčame tým klientom, ktorý sa chcú naučiť spracovávať jednoduché účtovníctvo a chcú samostatne účtovať. Dostatnete informácie, ktoré budú pre Vás v praxi veľmi užitočné.Spojenie teórie s praxou je ten najlepší prostriedok ako danú problematiku čo najlepšie zvládnúť.
Zobraziť: Kurz jednoduchého účtovníctva a závierka v jednoduchom účtovníctve

Kurz podvojného účtovníctva a závierka v podvojnom účtovníctve

Kurz odporúčame tým klientom , ktorý si chcú osvojiť, porozumieť základným princípom podvojného účtovníctva a chcú v podvojnom účtovníctve samostatne účtovať. Kurz je vhodný aj pre začiatočníkov ako aj pre tých klientov, ktorí už v podvojnom účtovníctve účtovali a aj účtujú, ale nemajú komplexné vedomosti a nerozumejú súvsťažnostiam v podvojnom účtovníctve.
Zobraziť: Kurz podvojného účtovníctva a závierka v podvojnom účtovníctve

Kurz mzdy a personalistika

Kurz je určený klientom, ktorí sa chcú naučiť samostatne spracovávať mzdy a porozumieť legislatíve súviasiacej s touto agendou. Po absolvovaní kurzu budete vedieť samostatne spracovať mzdy a dostanete aj praktické rady, ktoré Vám pomôžu v praxi.
Zobraziť: Kurz mzdy a personalistika

Kurz pre rozpočtové organizácie

Kurz je určený pre klientov, ktorý si chcú rozšíriť svoje vedomosti v účtovaní rozpočtových organizácií. Naučíme sa pochopiť rozdiely v účtovníctve podnikateľských subjektoch a v rozpočtovej organizácií. Na praktických príkladoch si precvičíme a pochopíme súvzťažnosti účtov.
Zobraziť: Kurz pre rozpočtové organizácie

Poskytnutie individuálnej konzultácie a výučby

Táto služba je určená pre klientov, ktorý potrebujú individuálnú formu vyúčby, poprípade majú otázky v oblastí účtovníctva, ktoré si potrebujú prekonzultovať, doplniť, overiť a potvrdiť. Konzultácie sa poskytujú v priestoroch klienta, alebo v našich priestoroch.
Zobraziť: Poskytnutie individuálnej konzultácie a výučby

Kurzy účtovníctva Bratislava, Účtovné služby Bratislava, Emailová schránka Partner: Andras.sk