Odporúčanie klientov:

"S kurzom u pani Eljeziovej som bola veľmi spokojná. Musím oceniť jej profesionálny a zároveň ľudský prístup. Na tomto kurze som si rozšírila vedomosti v oblasti podvojného účtovníctva.
Zároveň na veľkom množstve príkladov z prexe mi pomohla orientovať sa v účtovmých súvislostiach. Zvlášť sa mi páčilo prepojenie praktických úloch s praxou na PC, konkrétne v programe POHODA.

Kurz mi poskytol to čo som očakávala. Preto ho doporučujem absolvovať každému, kto má záujem venovať sa problematike podvojného účtovníctva.

Ďakujem:) Ing, Janka Dovčiaková

Kurz podvojného účtovníctva a závierka v podvojnom účtovníctve

Kurz odporúčame tým klientom , ktorý si chcú osvojiť, porozumieť základným princípom podvojného účtovníctva a chcú v podvojnom účtovníctve samostatne účtovať. Kurz je vhodný aj pre začiatočníkov ako aj pre tých klientov, ktorí už v podvojnom účtovníctve účtovali a aj účtujú, ale nemajú komplexné vedomosti a nerozumejú súvsťažnostiam v podvojnom účtovníctve.Je nastavený predovšetkým na tréning a praktické príklady.

Je vhodný aj pre tých podnikateľov, ktorí chcú porozumieť podvojnému účtovníctvu a budú po absolvovaní kurzu vedieť skontrolovať výstupy z účtovníctva. Zoznámime sa s účtovným systémom POHODA .Záverom kurzu si budete vedieť sami zostaviť účtovnú závierku v podvojnom účtovníctve. Kurzom Vás povedú lektori, ktorí majú bohaté skúsenosti z praxe. Spojenie teórie s praxou je najlepšia kombinácia ako byť úspešný.

Po úspešnom skončení kurzu je možnosť zamestnanť sa vo firme a pracovať na plný pracovný úväzok, dohodu, živnosť a pod vedením skúseného účtovníka spracovávať a viesť účtovníctvo viacerým spoločnostiam. Kurzom Vás povedú lektori, ktorí majú bohaté skúsenosti z praxe. Po skončení kurzu sa robia testy a po ich úspešnom absolvovaní získate osvedčenie.

Téma kurzu:

  • 1. Zákon o účtovníctve
  • 2. Účtovná osnova-účtovné triedy skupiny a účty
  • 3. Majetok, zaradenie, odpisy
  • 4. Mzdy a predkontácia miezd
  • 5. Komplexné príklady z účtovníctva
  • 6. Uzatváranie účtov, inventarizácia účtov
  • 7. Konečný účet súvahový a účet ziskov a strát
  • 8. Závierka v podvojnom účtovníctve
  • 9. Daňové priznanie

Na kurze obdržíte študijné materiály a občerstvenie.

Trvanie kurzu: 72 vyučovacích hodín

Kurz denný9 dníod 8:00 hod do 15:00 hod
Kurz víkendový9 dníod 8:00 do 15:00 hod
Kurz víkendový/každý druhý víkend/9 dníod 8:00 do 15:00 hod
Kurz večerný 14 dníod 16:00 hod do 20:00 hod

Cena kurzu: 139,- EUR

Úhrada školenia je možná v hotovosti na mieste, prípadne prevodom na účet VÚB banky Bankové spojenie: 2735462854/0200 VS: 2013 KS 0558

Neváhajte a prihláste sa na kurz. Prídite sa presvedčiť o kvalite našich služieb.Spojením teórie a praxe dosiahnete úspech. Vyberte si kurz, ktorý by Vám časovo vyhovoval. Vyplnte prihlasovací formulár do kurzu a mi Vám podľa Vašich požiadaviek naplánujeme termín kurzu. Spätne Vás budeme kontaktovať a oznámime presný termín konania kurzu, ktorý bude naplánovaný podľa Vášho výberu.

Ďaľšie informáciu ku kurzu

Miesto konania kurzu:

GORKÉHO 10, 815 17 BRATISLAVA
GPS súradnice: 48.143213801, 17.111946344

Školiace miesnosti sa nachádzajú v strede mesta:

historické centrum mesta Bratislava (30 sekúnd)
nákupné stredisko EUROVEA (5 min. peši), nákupné stredisko AUPARK
(15 min. MHD), nákupné stredisko MY Bratislava TESCO (3 min.)
nábrežie a rieka Dunaj (5 min. pešo)

DOPRAVA

Hlavná železničná stanica
Linka 13 (električka) smer Jesenského (12 min.)

Autobusová Stanica Mlynské Nivy
Linka 202 (trolejbus) smer Rajská (4 min.)

Eurovea
3 hod. parkovanie zdarma, peši po Štúrovej (10 min.)

Protirobot:

Výber kurzu:

Kontakt na klienta:

Meno:
Priezvisko:
E-mail:
Tel.číslo:
PSČ/Mesto:

Fakturačné údaje:

Názov firmy:
Sídlo:
PSČ/Mesto:
IČO:
DIČ:
IČ DPH:

Odkiaľ ste sa dozvedeli o našej firme?

Ďalšie osoby, ktoré sa na kurz prihlasujú:

Meno, Priezvisko, E-mail, Tel.číslo:

Kurzy účtovníctva Bratislava, Účtovné služby Bratislava, Emailová schránka Partner: Andras.sk